Wdrożenie w Globalnym Banku

Realizowany projekt dotyczy wdrożenia nowej, uniwersalnej platformy Core Banking opartej na rozwiązaniach SAP Banking Services.

Axxiome jest w ścisłym gronie kluczowych dostawców, oferując wsparcie dla banku przy pomocy zespołu konsultantów z dużym doświadczeniem i branżową wiedzą oraz znajomością bankowych procesów. Wykorzystywane jest wieloletnie doświadczenie firmy pozyskane w pracach przy największych wdrożeniach modułów bankowych na całym świecie.

Pracownicy Axxiome odpowiadają m.in. za stosowane rozwiązania architektoniczne, integrację systemów w istniejącym środowisku banku, implementację niestandardowych wymagań biznesowych, optymalizację systemu oraz analitykę i raportowanie.

Uzupełnieniem każdego etapu wdrożeniowego poszczególnych funkcjonalności jest także oferowanie wsparcia technicznego dla działających komponentów.

Praca w tym projekcie jest organizowana w sposób elastyczny, pozwala wykonywać zadania bezpośrednio w siedzibie klienta we Frankfurcie jak również zdalnie. Jest to zależne od fazy projektu, specyfiki zadań, ale także od indywidualnych preferencji w danym czasie.

Wykorzystywane technologie to m.in. aplikacje SAP Banking Services (Deposit Management, Business Partner, Bank Analyzer), Business Warehouse, Process Inegration, development ABAP i Java, komunikacja SOAP i REST i in. Komunikacja w projekcie odbywa się w językach angielskim i niemieckim.

Atuty projektu: możliwość rozwoju wiedzy biznesowej i technicznej w gronie najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie, wykorzystywanie nowoczesnych technologii, mierzenie się z wyzwaniami dostarczenia rozwiązań dla jednego z najbardziej złożonych środowisk w świecie bankowym, kontakt z najnowszymi technologiami, elastyczność w doborze metodologii pracy.