Support

IT

W Axxiome Polska zlokalizowany jest globalny dział IT odpowiadający za potrzeby technologiczne wszystkich spółek wchodzących w skład Axxiome Group.

Podstawowym zadaniem działu IT jest utrzymanie wszystkich systemów informatycznych wykorzystywanych w Axxiome Group oraz uczestniczenie w projektach związanych z zastosowaniem informatyki w Axxiome Group.

Istotnym elementem pracy działu IT jest pomoc użytkownikom. Specjaliści Help Desk na co dzień wykonują czynności takie jak: monitorowanie systemów, instalacja nowego oprogramowania i sprzętu, a także reagują w sytuacjach awaryjnych. Ich zadaniem jest pomóc użytkownikom i w możliwie najkrótszym czasie usunąć problem.

Zaawansowane technologie w bardzo szerokim zakresie wspierają działalność biznesową firmy, dlatego odpowiedzialność działu IT ma duże znaczenie w Axxiome Group.

HR

Dział Personalny zlokalizowany w Axxiome Polska odpowiada za obsługę polskiej spółki oraz za współpracę przy kreowaniu globalnych procesów personalnych dla całej grupy Axxiome

W ramach działu pracujemy nad rozwiązaniami, które wspierają managerów w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Realizujemy procesy rekrutacji, oceny, administracji personalnej, rozwoju i motywowania pracowników, a także przygotowujemy komunikację wewnętrzną dotyczącą obszaru HR oraz odpowiadamy za Employer Branding.

Projektujemy ogólnogrupowe standardy i w ramach ich wdrażania ściśle współpracujemy ze specjalistami HR w lokalnych spółkach Axxiome na całym świecie. Osoby pracujące w naszym zespole oprócz posiadania wiedzy z obszaru zarządzania kadrami powinny posługiwać się językiem angielskim i/lub niemieckim, a także posiadać umiejętność pracy w zespołach wirtualnych.

Finance i Controlling

Dział Finance zlokalizowany we Wrocławiu zajmuje się obsługą spółki polskiej oraz innych w ramach grupy. We Wrocławiu zlokalizowane są processy billingowe oraz kontrollingowe obsługujące wszystki spółki grupy ze szczególnym nastawieniem na Europę i Australię. Tu znajduje się centrum decyzyjne finansów dla calej Grupy Axxiome.

Osoby pracujące w tym dziale ściśle współpracują z drugim centrum zlokalizowanym w Urugwaju oraz innymi spółkami z Grupy na poziomie globalnym. Procesy fakturowania w międzynarodowej firmie z kilkunastoma lokalizacjami i projektami na całym świecie są dużym wyzwaniem i wiążą się ze ścisłą kontrolą rozliczeń projektowych, z którymi nasi specjaliści radzą sobie bez problemu.

Podczas codziennej pracy kontaktują się oni zarówno z pracownikami spółki polskiej oraz z konsultantami na całym świecie, posługując się językiem angielskim lub niemieckim.

Project Management Office

Project Management Office to centrum kompetencyjne specjalizujące się w opracowywaniu standardów dokumentacji niezbędnej do zarządzania wdrożeniami informatycznymi, tworzeniu polityki bezpieczeństwa informacji, oraz projektowaniu narzędzi i procesów wspierających rozliczenia projektowe w Axxiome Group.

W Axxiome Polska dział PMO bierze udział w tworzeniu globalnych rozwiązań oraz koordynuje procesy biznesowe. Nasi specjaliści odpowiadają za wsparcie klientów oraz ścisłą współpracę z kierownikami międzynarodowych projektów w zakresie miesięcznych rozliczeń, zarządzania podwykonawcami oraz kontroli rentowności wykonywanych prac.

Pracownicy obszaru PMO posiadają wiedzę o międzynarodowych procesach administracyjnych i posługują się w codziennej pracy językami angielskim oraz niemieckim.