Model płacowy

Wszyscy Pracownicy wynagradzani są zgodnie z kompetencjami i osiągnięciami. Przyjęty w Axxiome Group model płacowy oferuje każdemu możliwość wpływu na wielkość własnego wynagrodzenia wynikającego z jakości i ilości indywidualnie wykonanych prac, a nie od globalnych założeń.

Wynagrodzenie roczne (całościowe) składa się z:

– części zasadniczej,

– premii ilościowej (wynikającej z liczby godzin w miesiącu przepracowanych dla klientów),

– oraz premii jakościowej.

Pracownicy wykonujący pracę twórczą mają możliwość skorzystania z autorskich kosztów uzyskania przychodu (AKUP). Premia jakościowa związana jest z realizacją celów indywidualnych, rozliczanych raz w roku podczas rozmowy okresowej pracownika. Wyniki rozmów okresowych stanowią również podstawę do planu szkoleń i rozwoju pracowników. W ciągu roku bezpośredni przełożony (Coach) odpowiada za wsparcie i monitorowanie wykonania ustalonych zadań i programu szkoleń.

Ocena pracownika i wyznaczanie celów