Możliwości w Axxiome

Dołączenie do naszego zespołu gwarantuje udział w projektach dla największych banków na świecie. Wdrażanie każdego pracownika do projektu jest indywidualne w zależności od jego wiedzy i doświadczenia, a każdemu nowemu pracownikowi przydzielany jest coach, który odpowiada za transfer wiedzy i pomoc w realizacji zadań projektowych oraz buddy, który dodatkowo wspiera w codziennych pracach projektowych.

W całym Axxiome Polska dla wszystkich pracowników dostępne są indywidualne dla każdego działu i stanowiska ścieżki kariery, które co roku omawiane są podczas rozmów ewaluacyjnych z coachem. Dzięki spersonalizowanej ścieżce kariery przy każdym stanowisku łatwo można określić jakie cele musimy wypełnić, jakie obowiązki przynależą do danego stanowiska i jaką drogę mamy przed sobą, by objąć pozycję seniora, managera czy coacha!

W Axxiome Polska nieobca jest także szansa na rozwój technologii czy kompetencji, których jeszcze nie posiadamy w naszym portfolio,
dzięki wewnętrznym szkoleniom i określonym budżecie przysługującym każdemu pracownikowi na szkolenia online.

Dołączając do Axxiome Polska masz szansę pracować z ludźmi z różnych krajów nad wdrażaniem najnowocześniejszych rozwiązań z obszaru SAP oraz naszych produktów (Axxiome Banking Suite, Axxiome Digital). Dzięki temu, iż nie jesteśmy wielotysięczną korporacją, Twoje zaangażowanie wywiera faktyczny wpływ na działanie spółki i jej postrzeganie przez klientów, a pomysły pracowników na usprawnianie pracy firmy i innowacje są zawsze mile widziane!

Pomimo specyfiki projektowej i pracy w różnych miejscach na świecie, nasi pracownicy dobrze się znają i rozumieją – zawsze znajdujemy wspólny język i czas na spotkania czy międzydziałowe integracje.

Matryca wszystkich stanowisk w Axxiome Group widoczna jest tutaj (link).